Konkurs za dodelu sredstava Udruženjima i NVO

Opština Srebrenica raspisala je Javni poziv za dodelu finansijskih sredstava sportskim klubovima, Udruženjima građana i Nevladinim organizacijama sa područja Opštine Srebrenica za projekte u 2021. godini.

Sredstva se dodeljuju, u cilju sufinansiranja troškova aktivnosti za redovnu djelatnost i sportska takmičenja.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava iz budžeta Opštine Srebrenica u 2021. godini po javnom pozivu iznosi 100.000 KM, ekonomski kod 415213 tekući grantovi sportskim klubovima, NVO i udruženjima građana.

Prijedlog raspodele sredstava vrši Komisija sa teritorije Opštine Srebrenica koju imenuje načelnik Mladen Grujičić.

Više informacija o samom konkursu možete pogledatu u linku www.srebrenica.gov.ba/index.php/info-za-gradane/javni-pozivi-i-obavjestenja/item/1096-javni-poziv-za-nvo-sport-i-ug-za-2021-godinu