Saopštenje OO SNSD-a Srebrenica

OO SNSD-a Srebrenica izdao je saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelini

Sporazum koji je potpisan između srpskih i bošnjačkih partija o zajedničkom djelovanju je politička pobjeda SNSD u Srebrenici nakon političkih turbulencija, poništenja izbora, bojkota novih izbora i teških pregovora koje je vodio SNSD sa bošnjačkim predstavnicima političkih stranaka u Srebrenici da bi se postigao Princip koji je usvojen na zajedničkom sastanku srpskih odbornika sa Načelnikom opštine „jedan odbornik jedna pozicija“ koji je doveo do političke pobjede SNSD u Srebrenici, da svih 21 odbornik bude pozicija koja omogućava efikasno funkcionisanje lokalne zajednice u Srebrenici. Ta pobjeda se ogleda u tome što sporazum sa Bošnjacima predviđa za njih šest pozicija, a ne devet kako je prvobitno bio zahtjev „Moje inicijative Srebrenica“.

Politička pobjeda se ogleda i u tome što su u skupštinskoj većini ostali odbornici svih srpskih partija što se vidjelo u nastavku SO Srebrenica izborom Dana Katanića iz SDS za načelnika finansija i Darka Grujičića iz US za vd načelnika urbanizma. Prilikom izbora predsjednika SO Srebrenica i zamjenika načelnika sa bošnjačke strane imali smo po jednog kandidata i nismo imali mogućnost druge odluke za izbor Ćamila Durakovića i Hamdije Fejzića. Odgovorno tvrdim da su u izboru ova dva kandidata učestvovali odbornici svih srpskih partija osim SRS dr Vojislav Šešelj, a to su partije koje su dale podršku zajedničkom kandidatu za izbore Mladenu Grujičiću. Koalicioni sporazum u ime SNSD je potpisao predsjednik OO SNSD Pavlović Radomir, a u ime Koalicije Zajedno za Srebrenicu načelnik opštine Mladen Grujičić. U toku procedure izbora Predsjednika SO i zamjenika načelnika Durakovića i Fejzića nije bilo komentara niti diskusije iako su u SO sali bili odbornici svih srpskih partija. U komisiju za provođenje glasanja bila su predložena dva bošnjačka člana i jedan srpski od dva predložen, a to su Dragić Glišić ispred SNSD i Momčilo Cvjetinović ispred SDS. Glišić je dobio 15, a Cvjetinović 11 glasova. Izbor predsjednika SO Srebrenica po zakonu o lokalnoj samoupravi pripada Bošnjacima , kao i zamjenik načelnika po Statutu opštine Srebrenica.

Politička pobjeda SNSD je završetak konstitutivne sjednice i pobjeda Koalicije Zajedno za Srebrenicu“ navodi se u saopštenju za javnost koje potpisuje Radomir dr Pavlović.