Opština Bratunac pomaže plasteničku proizvodnju

Predstavnici švajcarskog Caritasa potpisali su sporazum sa načelnikom opštine Bratunac Srdjanom Rankićem o sufinansiranju plasteničke proizvodnje voća i uzgoja jagoda na otvorenom prostoru. U vezi sa tim Opština koja je i nosilac projekta raspisaće Javni poziv kako bi se zainteresovani gradjani mogli prijaviti za učešće u ovom projektu.

Za 20 korisnika koji budu podržani kroz ovaj projekat opština Bratunac će obezbediti 40% od planiranih sredstava koliko i organizacija “Caritas“ dok će sami korisnici učestvovati sa 20% od ukupne vrijednosti planirane investicije.

Inače, cilj ovog projekta je samozapošljavanje i osiguranje dodatnih prihoda ali i podsticaj bavljanja poljoprivrednom proizvodnjom.