Srebrenica: Usvojen Nacrt budžeta Opštine za 2021. godinu

Na danas održanoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica usvojen je Nacrt budžeta opštine za 2021. godinu u iznosu od 9.066.000 KM što je za 2.044.660 KM manje u odnosu na ovogodišnji budžet.

Najveći prihod planiran je od indirektnih poreza u iznosu od pet miliona maraka, zatim prihod od naknada za rude, šume i vode u iznosu od 2,2 miliona te grantovi u ukupnom iznosu od pola miliona maraka, rekla je načelnica finansija u Opštini Jelena Ružić. Dodala je da su preostali prihodi planirani od izvornih opštinskih prihoda kao što su porezi i naknade.

Za tekuće održavanje planirano je 1,7 miliona maraka, dok je za razvojne projekte predviđeno 600.000 KM.

Smanjenje iznosa budžeta za iduću godinu načelnica objašnjava time što je ove godine opština raspolagala izvjesnim iznosom kreditnih sredstava prenesenim iz prošle godine te dobila navedene grantove koji za iduću godinu nisu najavljeni i planirani.