Šansa za novo zaposlenje

Zahvaljujući programu podrške zapošljavanja mladih koji se realizuje posredstvom Zavoda za zapošljavanje i uz podršku Vlade Republike Srpske, ukupno 24 pripravnika iz opštine Milići dobilo je priliku za sticanjem radnog iskustva.

Marko Savić zamjenik načelnika opštine Milići i Marina Mišić načelnik odeljenja za opštu upravu organizovali su prijem za pripravnike. Kako je rekao Savić, radi se o mladim i obrazovanim ljudima koji će imati priliku da pokažu svoje znanje ali i da se usavrše.

“Radi se o mladim i obrazovanim ljudima i svakako je dobro kako za lokalnu zajednicu tako i za same pripravnike što se ukazala jedna ovakva prilika“, istakao je zamjenik načelnika opštine Milići.

Priliku da steknu prvo radno iskustvo u opštinskoj upravi u Milićima dobilo je 6 pripravnika, sa kojima su zaključeni ugovori o obavljanju pripravničkog staža.

Svakako treba napomenuti da su odobrena i dva programa samozapošljavanja.