Sjednica SO Vlasenica zakazana za 21. oktobar

Sjednica Skupštine opštine Vlasenica biće održana 21. oktobra u velikom amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Vlasenici.  sa početkom u 8.00 časova.

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda zapisnika sa 31. redovne sjednice Skupštine opštine Vlasenica, održane dana 28.07.2020. godine

2. Odbornička pitanja i odgovori

3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Vlasenica za period 01.01-30.06.2020. godine

4. Razmatranje nacrta Budžeta opštine Vlasenica za 2021. godinu

5. Razmatranje Izvještaja odbornika o sprovedenim aktivnostima za sprovođenje „Odborničkog sata“ u mjesnim zajednicama opštine Vlasenica za period od 01.01. do 30.06.2020. godine

6. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica za školsku 2019/2020. godinu i Finansijskog izvještaj za 2019. godinu

7. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine opštine Vlasenica

8. Prijedlog Odluke o regulisanju imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnosti za potrebe eksproprijacije radi rekonstrukcije raskrsnice u kružnu raskrsnicu na ukrštanju magistralnih puteva M- I 115 i M- II 506 (stare oznake M19 i M19.2) na teritoriji opštine Vlasenica

9. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave opštine Vlasenica

10. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave opštine Vlasenica

11. Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici na području opštine Vlasenica za 2020. godinu

12. Razmatranje Informacije o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području opštine Vlasenica

Izvor: Opština Vlasenica