Dva projekta sporazumom Centra Sarajevo i Srebrenice

U sredu 11. decembra u Novoj Kasabi potpisan je sporazum opština Centar Sarajevo i opštine Srebrenica. Sporazum je o finansiranju dva projekta u vrijednosti 30.000 maraka. Ovim sredstvima sanirat će se jedan lokalni put i jedna pozida na području Srebrenice. Dogovor je nastao nakon posjete Ajnadžića i sastanka sa predsjednikom opštine Srebrenica Nedibom Smajićem. Posjeta je bila u junu i još tada je dogovorena pomoć u sufinansiranju prijevoza učenika u iznosu 20.000 KM što je po dogovoru i realizirano.