Opština Bratunac sufinansira nabavku kopačica sa plugom

Opština Bratunac u saradnji sa Caritas Švajcarska raspisala je javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset kopačica sa plugom uz sufinansiranje projekta.

Zainteresovani su dužni da sufinansiraju jednu trećinu vrijednost kopačice, dok ostale dvije trećine finansira Opština Bratunac i Caritas Švajcarska.

Pravo na učešće u projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koje posjeduju minimalno 100 kvadratnih metara pod plasteničkom proizvodnjom i više.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu freza“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana (do 24. decembra) od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja opštine Bratunac.

Izvor: eSrebrenica.ba