Istražuje se pećina na području Višegrada

Grupa italijanskih speleologa ispituje pećine na području Višegrada i ovo je njihov drugi dolazak u ovoj godini. Pored mnoštva pećina na ovom prostoru, pećina u kanjonu Brusničkog potoka jedna je od nedovoljno istraženih, što je podstaklo speleologe da je istraže.Pećina u kanjonu Brusničkog potoka, koja je udaljena 35 kilometara od Višegrada, izazov je za speleologe iz Italije koji istražuju unutrašnjost ove pećine. Cilj je da pronađu endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta.

Mještani sela nikada ranije nisu smjeli da uđu u ovu pećinu. Zadovoljni su jer je nakon toliko godina ova pećina istražena.

Turistička organizacija Višegrad smatra da bi nova otkrića u pećinama upotpunila turističku ponudu Višegrada.

U Republici Srpskoj je do sada istraženo 14 pećina. Speleolozi tvrde da su sve one biseri prirode, koji bi mogli primamiti hiljade turista.

Izvor: Jovana Borovčanin Đurević/BHRT