Istraživanje: Mladi i mediji u Birču

Mediacentar Sarajevo organizuje anketno istraživanje u Srebrenici pa tim povodom poziva sve zainteresovane mlade ljude iz opština Srebrenica i Bratunaa da učestvuju u istraživanju u fokus grupi.

Istraživačka tema ove fokus grupe biće navike korištenja medija i mišljenje mladih o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrasni i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u BiH. Također će se govoriti o temama i novinarskim formama koji mlade naročito zanimaju i koje bi mladi voljeli pratiti u medijima.

Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju od 18 do 37 godina. Fokus grupa će se sastojati od najviše četrnaest učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Vrijeme održavanja fokus grupe je 8. juni, sa početkom od 11 sati (s ukupnim trajanjem između dva do tri sata), u prostorijama Udruženja Prijatelji Srebrenice u Srebrenici. Za sve učesnike/ce je obezbijeđena i naknada od 40 KM i ručak. Za učesnike/ce koji dolaze van Srebrenice, organizatori će refundirati troškove prevoza.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 5. juna na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom „Prijava za fokus grupu/Srebrenica-Bratunac“.

Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Mediacentra Sarajevo u sklopu projekta „Mediji u Birač regiji“. U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.

Izvor: Medija Centar Sarajevo