Međunarodna nedjelja CSO

Civilno društvo kao jedan od najaktivnijih agenasa društva i pokretača društvenih promjena u periodu galopirajućeg tehnološkog ali ne i društvenog razvoja igra značajnu ulogu u unapređenju kvaliteta života građana i građanki. Cilj ovogodišnje Međunarodne sedmice civilnog društva je pronalaženje zajedničkih rješenja za globalne izazove sa kojma se sva društva suočavaju, a na koje civilno društvo može dati pravovremen i sistematičan odgovor, ali samo ako djeluje zajedno što je objedinjeno u nazvu ICSW „Moć zajedništva“.

Globalno partnerstvo ima za cilj stvaranje veza koje donose pozitivne društvene promjene, razmjenu alata koji poboljšavaju građansku akciju i promovišu moć ljudi. Počevši od 1995. godine, ovaj značajan događaj okuplja zainteresovane pojedince i pojedinke sa različitim iskustvima iz različitih sektora i svih dijelova svijeta, a sa idejom da se uključe u pronalaženje zajedničkih rješenja za globalne izazove. Izgradnja ovakvog, globalnog partnerstava ima za cilj umrežavanje koje donosi pozitivne društvene promjene i razmjenu iskustava i alata koji povećavaju građanski aktivizam i participaciju što je i misija Centra za promociju civilnog društva.

Učešćem na ovogodišnjoj Međunarodnoj sedmici civilnog društva, Centar za promociju civilnog društva želi poslati jasnu poruku svoje strateške opredijeljenosti ka razvoju civilnog sektora, zajedničkom djelovanju i važnosti stvaranja komplementarnih programa koji će stvoriti uslove za kvalitetniji rast i razvoj društva u cjelini.

Kroz seriju događaja, vebinara, radionica i prezentacija potražiće se odgovri na pitanja:

  • Koji su to ključni faktori koji sprečavaju ljude da učestvuju u donošenju odluka?
  • Na koji način se ljudi organizuju, mobilišu i pokreću akcije širom svijeta, posebno u restriktivnim okruženjima?
  • Koje su to inovacije i primjeri dobre prakse koji mogu da podstaknu pojedince da postanu aktivni građani?

Svoj doprinos ovogodišnjem događaju, CPCD će dati kroz predstavljanje rezultata okruglog stola „NVO sektor u BiH: Kritički pogled iznutra“ koji je 1.4.2019. godine u Sarajevu okupio predstavnike i predstavnice desetine eminentnih organizacija civilnog društva iz cijele BiH.

Na okruglom stolu je zaključeno da se kroz veće sektorsko i  međusektorsko povezivanje trebaju obnoviti mostovi saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa za dalji razvoj civilnog društva prilagođen stvarnim potrebama bh društva i svim njegovim građanima.

Pitanje nepovoljnog imidža organizacija civilnog društva je diskutovano kroz više različitih diskursa koji ukazuju na permanentnu potrebu za unapređenje kroz promociju rezultata svog rada, kroz korištenje društvenih mreža i medija te u direktnom kontaktu sa građanima.

Izvor: CPCD Sarajevo