Novčana pomoć  pčelarima opštine Višegrad

Opština Višegrad ove godine je obezbijedila novčana sredstva u budžetu za svu potrebnu pomoć pčelarima i podršku Udruženju pčelara. Izdvojena sredstva su planirala kroz sredstva za poljoprivredu, za koju je ukupno predviđeno 69.000 KM.

Pravo na pomoć imaju svi pčelari koji imaju prebivalište u Višegradu i posjeduju minimalno 20 košnica. Podsticaj se može ostvariti pojedinačno ili putem zajedničkog zahtjeva putem Udruženja pčelara i iznosi osam KM po košnici. Takođe, pomoć je predviđena tako da i Uduženje pčelara može dobiti podsticaj za realizaciju svojih projekata apliciranjem za sredstva za razvoj poljoprivrede.

Cilj opštine je da ovim sredstvima pomogne omasovljenje proizvodnje meda u višegradskom kraju, a zatim i da se da podrška udruženju pčelara koje je bilo pred gašenje i da zainteresuje što više građana da se okupe oko Udruženja i pokažu da je ono značajno za opštinu Višegrad.

Opština takođe ima želju da se ponovo organizuje regionalni sajam meda. Te da se potpomogne u vezi opreme za pčelarstvo, kao vida promocije opštine Višegrad kao grada turizma u kojem se proizvodi posebna vrsta meda, koja je karakteristična samo za ovo područje. Trenutno, na području opštine Višegrad ima 2.500 košnica.

Vedrana Bogdanović

Foto: Pixabay