Omogućeno elektronsko podnošenje zahtjeva

Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu uslugu e-Zahtjevi koja omogućava poreskim obveznicima da ubuduće elektronskim putem podnose zahtjeve slanjem obrasca na elektronske adrese nadležnih područnih centara Poreske uprave RS, bez potrebe odlaska na šaltere Uprave.

Elektronski zahtjevi se mogu podnijeti za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva.

Kako se navodi u saopštenju Poreske uprave, ovo je posebno važno u uslovima aktuelne pandemije korona virusa.

Obveznik treba da preuzme obrazac željenog zahtjeva sa internet stranice Poreske uprave poreskaupravars.org  iz rubrike e-Zahtjevi koja se nalazi na vrhu stranice, u okviru koje će obaviti sve potrebne radnje na podnošenju zahtjeva. Nakon preuzimanja i popunjavanja, poreski obveznik  zahtjev dostavlja nadležnom područnim centru Poreske uprave Republike Srpske kojem teritorijalno pripada, a koje se nalaze u pomenutoj rubrici e-Zahtjevi u prozorčiću Popuni obrazac.

Zahtjeve je moguće dostaviti i u formi elektronskog dokumenta potpisanog certifikatom za elektronski potpis izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske kod uvođenja elektronskog podnošenja poreskih prijava kao i kvalifikovanim elektronskim potpisom izdatim od strane drugih certifikacionih tijela. Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata i uputstva za potpisivanje dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa objavljena su u okviru rubrike e-Zahtjevi, navodi se u saopštenju.

Nakon slanja zahtjeva obveznik će dobiti obavještenje da je zahtjev primljen a jedina njegova obaveza će biti da lično dođe u Poresku upravu kako bi preuzeo traženi dokument.