Fondacija “Konrad Adenauer“ osigurala 15 stipendija

Predstavništvo Fondacije “Konrad Adenauer“ u BiH i ove godine objavljuje konkurs za dodjelu 15 stipendija u Bosni i Hercegovini za akademsku 2020/2021. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti prve ili druge godine drugog ciklusa/ studenti na četvrtoj ili petoj godini integrisanih studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2020/2021. godini.

Uslov za prijavu je i aktivan volonterski angažman u bosansko-hercegovačkom društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus.

Kandidati koji žele da konkurišu za stipendiju ne smiju biti u radnom odnosu, moraju imati državljanstvo BiH, ne smiju primati stipendiju druge organizacije, da nisu stariji od 30 godina, interes za rad Fondacije, vrijednosti za koje se zalaže Fondacija.

Konkurs je otvoren do 25. novembra

Više informacija o uslovima konkursa pogledajte u linku

https://www.kas.de/bs/positionen/detail/-/content/stipendienausschreibung-1?fbclid=IwAR2rvjQpqIOfO4H9rcwlPML9NxA100llN6Xrqb7klwOiV4TlMb2q8QRtluk